Links

 

www.sundhed.dk

Sundhedsstyrelsens tilstandsrapport

Patienterstatningen         https://pebl.dk/   

Utilsigtede hændelser     https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Patientklager                  https://stpk.dk/